بزودی…

سلام، تا چند روز دیگر شما شاهد تغییرات بسیار زیادی در بلاگ.اِی اف خواهید بود. نام، رنگ و پوست و امکانات جدید از جمله تغییرات مورد نظر خواهند بود.

وعده های که در مطلب گذشته کرده بودیم هم بعد از اعمال تغییرات جدید عملی خواهد شد.

منتظر باشید.

4 thoughts on “بزودی…”

  1. good…. sapas gozare mekonam az shoma Jamshid jan gol V a Ramin jan Aziz.. Harf nadare age ka en karo bakonen

  2. دوستان سلام:
    بیائید از این امکان فوقالعاده برای معرفی مشکلات و کمک بیکدیگر استفاده کنیم واز این راه بتوانیم یاور یکدیگر باشیم چون با چنین احساسی هیچ وقت تنها نخواهیم بود.منتظر آشنایی با شما هستم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.